PROGRAM SALUBRIZARE 2020 Comuna Runcu, Jud.Gorj

Programul de salubrizare actualizat poate fi consultat in meniul: Informatii publice/Salubrizare (https://runcugorj.ro/colectare-deseuri-sat-valea-mare/)