Admin

Hotararile Consiliului Local 2024

 

Proces verbal sedinta ordinara Februarie 2024, publicat 28.02.2024

Consiliul Local Runcu, HCL 14 protocol de colaborare cu Asociatia Gorj Aventura

Consiliul Local Runcu, HCL 13 acord cooperare ACoR Filiala Gorj

Consiliul Local Runcu, HCL 12 aprobare PUZ Mititelu Ioana Florentina

Consiliul Local Runcu, HCL 11 constatare incetare de drept mandat consilier local

 

Proces verbal sedinta extraordinara, publicat 19.02.2024

Consiliul Local Runcu, HCL 10 aprobare organigrama si stat de functii

Consiliul Local Runcu, HCL 9 inchiriere spatii

Consiliul Local Runcu, HCL 8 aprobare buget 2024

Consiliul Local Runcu, HCL 7 utilizare excedent bugetar 2023

 

Proces verbal sedinta ordinara ianuarie 2024, publicat 26.01.2024

Consiliul Local Runcu, HCL 6 nota conceptuala si tema proiectare Campus Scolar

Consiliul Local Runcu, HCL 5 modificari cadastrale

Consiliul Local Runcu, HCL 4 aprobare tarife Salubris

Consiliul Local Runcu, HCL 3 modificare salarii functionari publici si personal contractual

Consiliul Local Runcu, HCL 2 cu privire la stabilirea salariilor incepand cu 1 ianuarie 2024

Consiliul Local Runcu, HCL 1 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta