Hotararile Consiliului Local 2020

Proces verbal sedinta ordinara 26.06.2020, publicat 30.06.2020

Consiliul Local Runcu, HCL 20 din 26.06.2020 privind cumpararea unor terenuri in satul Runcu, comuna Runcu, judetul Gorj

Consiliul Local Runcu, HCL 19 din 26.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proces verbal sedinta ordinara 29.05.2020, publicat 04.06.2020

Consiliul Local Runcu HCL 18 din 29.05.2020 privind demarare procedura achizitie terenuri sat Runcu

Consiliul local Runcu HCL 17 din 29.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

Proces verbal sedinta ordinara 30.04.2020, publicat 06.05.2020

Consiliul Local Runcu HCL 14 din 30.04.2020 privind suplimentarea numarului de asistenti personali

Consiliul-Local-Runcu-HCL-15-din-30.04.2020 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar

Consiliul Local Runcu HCL 16 din 30.04.2020. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 27.03.2020 publicat 01.04.2020

Consiliul Local Runcu HCL 11 din 27.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Consiliul Local Runcu HCL 12 din 27.03.2020 privind Programul de masuri pentru gospodarire si infrumusetare.

Consiliul Local Runcu HCL 13 din 27.03.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privind procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor.

 

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 20.02.2020 publicat 21.02.2020

Consiliul Local Runcu HCL 7  din 20.02.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de achizitii.

Consiliul Local Runcu HCL 8 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local.

Consiliul Local Runcu HCL 9 din 20.02.2020 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 2020-2021.

Consiliul Local Runcu HCL 10 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului local comunal pentru anul 2020.

 

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 31.01.2020 publicat 03.02.2020

Consiliul Local Runcu HCL1 din 31.01.2020 privind stabilirea tarifului de pentru prestarea serviciilor de salubrizare.

Consiliul Local Runcu HCL 2 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local.

Consiliul Local Runcu HCL 3 din 31.01.2020 privind abrobarea Nomenclatorului stradal.

Consiliul Local Runcu HCL 4 din 31.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local.

Consiliul Local Runcu HCL 5 din 31.01.2020 privind modificarea organigramei si statului de functii.

Consiliul Local Runcu HCL 6 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru finctionarii publici si personalul contractual.