Hotararile Consiliului Local 2020

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 27.03.2020 publicat 01.04.2020

Consiliul Local Runcu HCL 11 din 27.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Consiliul Local Runcu HCL 12 din 27.03.2020 privind Programul de masuri pentru gospodarire si infrumusetare.

Consiliul Local Runcu HCL 13 din 27.03.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privind procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor.

 

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 20.02.2020 publicat 21.02.2020

Consiliul Local Runcu HCL 7  din 20.02.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de achizitii.

Consiliul Local Runcu HCL 8 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local.

Consiliul Local Runcu HCL 9 din 20.02.2020 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 2020-2021.

Consiliul Local Runcu HCL 10 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului local comunal pentru anul 2020.

 

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 31.01.2020 publicat 03.02.2020

Consiliul Local Runcu HCL1 din 31.01.2020 privind stabilirea tarifului de pentru prestarea serviciilor de salubrizare.

Consiliul Local Runcu HCL 2 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local.

Consiliul Local Runcu HCL 3 din 31.01.2020 privind abrobarea Nomenclatorului stradal.

Consiliul Local Runcu HCL 4 din 31.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local.

Consiliul Local Runcu HCL 5 din 31.01.2020 privind modificarea organigramei si statului de functii.

Consiliul Local Runcu HCL 6 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru finctionarii publici si personalul contractual.