Hotararile Consiliului Local 2022

Proces verbal sedinta ordinara decembrie 2022, publicat 27.12.2022

Consiliul Local Runcu HCL 78, cu privire la decontarea cheltuielilor de transport

Consiliul Local Runcu HCL 78, cu privire la decontarea cheltuielilor de transport

Consiliul Local Runcu HCL 77, cu privire la inchirierea unui spatiu

Consiliul Local Runcu HCL 76, aprobare numar asistenti sociali

Consiliul Local Runcu HCL 75, modificare buget

Consiliul Local Runcu HCL 74, cu privire la infiintarea unui Centru Medical Fix

Consiliul Local Runcu HCL 73, cu privire la stabilirea nivelului burselor scolare

Consiliul Local Runcu HCL 72, cu privire la taxe si impozite 2023

Proces verbal sedinta ordinara noiembrie 2022, publicat 08.12.2022

Consiliul Local Runcu HCL 71, cu privire la aprobarea depunerii proiectului Prima Conectare la sistemul de apa si canalizare

Consiliul Local Runcu HCL 70, cu privire la aprobarea acordului de cooperare ANOTIMPURI CULTURALE

Consiliul Local Runcu HCL 69, cu privire la infiintaea serviciului specializat pentru caini

Consiliul Local Runcu HCL 68, cu privire la rectificarea bugetului local

Consiliul Local Runcu HCL 67, cu privire la aprobarea protocolului MMSS

Proces verbal sedinta indata 14.11.2022, publicat 16.11.2022

Consiliul Local Runcu HCL 66, cu privire la schimbul de terenuri

Consiliul Local Runcu HCL 65, cu privire la participare PNRR – managementul apei

Consiliul Local Runcu HCL 64, cu privire la desemnarea presedintelui de sedinta

Proces verbal sedinta ordinara octombrie, publicat 03.11.2022

Consiliul Local Runcu HCL 63, privind rectificarea bugetului local 2022

Consiliul Local Runcu HCL 62, dezmembrare teren

Consiliul Local Runcu HCL 61, agenda culturala 2023

Consiliul Local Runcu HCL 60, cu privire la schimbarea de terenuri

Consiliul Local Runcu HCL 59, inchiriere teren

Consiliul Local Runcu HCL 58, desemnare presedinte de sedinta

Proces verbal sedinta indata 13.10.2022, publicat 18.10.2022

Consiliul Local Runcu HCL 57 depunere proiect PNRR RUNCU -COMUNA SMART

Proces verbal sedinta indata 11.10.2022, publicat 18.10.2022

Consiliul Local Runcu HCL 56 depunere proiet PNRR sistem management inteligent TIC

Proces verbal sedinta indata 06.10.2022, publicat 10.10.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 55, modificare proiect eficientizare energetica scoala Bilta

Proces verbal sedinta ordinara septembrie 2022, publicat 06.10.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 54 aprobare PUZ

Consiliul Local Runcu, HCL 53 rectificare buget

Consiliul Local Runcu, HCL 52 inchiriere spatiu prin licitatie publica

Consiliul Local Runcu, HCL 51 inchiriere spatiu

Consiliul Local Runcu, HCL 50 vanzare terenuri licitatie publica

Consiliul Local Runcu, HCL 49 aprobare studiu fez. captare apa

Consiliul Local Runcu, HCL 48 aprobare DALI drumuri Anghel Saligny

Consiliul Local Runcu, HCL 47 modificare indicatori teren sport Valea Mare

Proces verbal sedinta indata 19.09.2022, publicat 23.09.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 46 privind insusirea propunerii comisie speciale de inventariere domeniul public

Proces verbal sedinta ordinara august 2022, publicat 01.09.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 45 desemnare reprezentatnti Consiliul de administratie Liceu

Consiliul Local Rncu, HCL 44 rectificare buget local

Consiliul local Runcu, HCL 43 modificare art 2 din HCL 28

Consiliul local Runcu, HCL 42 atestare domeniu public

Consiliul local Runcu, HCL 41 modificare stat functii

Consiliul local Runcu, HCL 40 aprobare acord colaborare fond cinegetic

Proces verbal sedinta iulie 2022, publicat 04.08.2022

Consiliul local Runcu, HCL 39 rectificare buget local

Consiliul local Runcu, HCL 38 dare in folosinta gratuita Dacia Duster

Consiliul local Runcu, HCL 37 indicatori Reabilitare captare Bilta

Consiliul local Runcu, HCL 36 aprobare DALI Modernizare drumuri interes local

Consiliul local Runcu, HCL 35 alegere presedinte sedinta

Proces verbal sedinta ordinara iunie 2022, publicat 27.06.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 34 rectificare buget

Consiliul local Runcu, HCL 33 prelungire scrisoare de garantie

Consiliul Local Runcu, HCL 32 Eficeintizare energetica Scoala Primara Bilta

Proces verbal sedinta ordinara mai 2022, publicat 31.05.2022

Consiliul local Runcu, HCL 31 modificare stat functii

Consiliul Local Runcu, HCL 30 aprobare taxa de salubrizare

Consiliul Local Runcu, HCL 29 aprobare Protocol colaborare Off-Road

Proces verbal sedinta extraordinara de indata 10.05.2022, publicat 12.05.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 28 dezmembrare imobil cu nr. cadastral 40269 si punere la dispozitia comisiei locale teren

Consiliul Local Runcu, HCL 27 cumparare cladiri Runcu

Proces verbal sedinta ordinara aprilie 2022, publicat 09.05.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 26 aprobare cont de incheiere exercitiu bugetar si situatii financiare 2021

Consiliul Local Runcu, HCL 25 aprobare plan servicii sociale

Consiliul Local Runcu, HCL 24 aderare Cilnic la ADIA Gorj

Consiliul Local Runcu, HCL 23 aderare Logresti la ADIA Gorj

Proces verbal sedinta indata 14.04.2022, publicat 20.04.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 22 rectificare buget local

Consiliul Local Runcu, HCL 21 aprobare cerere finantare si deviz gaze

Consiliul Local Runcu, HCL 20 aprobare acord asociere gaze

Proces verbal sedinta indata 8.04.2022, publicat 15.04.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 19 rectificare buget local

Consiliul Local Runcu, HCL 18 aprobare salarii functionari si personal contractual

Consiliul Local Runcu, HCL 17 alegere presedinte de sedinta

Proces verbal sedinta ordinara martie 2022, publicat 31.03.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 16 participare comuna PNRR

Consiliul Local Runcu, HCL 15 privind initiere actualizare PUG comuna Runcu

Consiliul Local Runcu, HCL 14 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate

Proces verbal sedinta ordinara februarie 2022, publicat 03.03.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 13 aprobare acte aditionale la contractele de inchiriere pasuni

Consiliul Local Runcu, HCL 12 clasificare drumuri

Consiliul Local Runcu, HCL 11 modificare art 1 din HCL 8

Consiliul Local Runcu, HCL 10 utilizare excedent

Proces verbal sedinta extraordinara 11.02.2022, publicat 15.02.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 9 modificare organigrama si stat functii

Consiliul local Runcu, HCL 8 aprobare buget local.

Proces verbal sedinta ordinara 28.01.2022, publicat 03.02.2022

Consiliul local Runcu, HCL 7 inchiriere teren Joampa

Consiliul local Runcu, HCL 6 modificare stat functii aparat de specialitate

Consiliul local Runcu, HCL 5 retea scolara 2022-2023

Consiliul local Runcu, HCL 4 privind aprobare plan lucrari interes local beneficiari lg.416

Consiliul local Runcu, HCL 3 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proces verbal sedinta indata 17.01.2022, publicat 19.01.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 2 privind aderarea Comunei Runcu la Zona Metropolitana Târgu-Jiu

Proces verbal sedinta extraordinara de indata 07.01.2022, publicat 10.01.2022

Consiliul Local Runcu, HCL 1 criza sanitara Liceu Tehnologic Bilta