Informatii utile

COMUNA RUNCU

 

Asezare:  jud. Gorj, zona Nordica

 

Vecinii:           Nord    – jud. Hunedoara

Sud      – com. Arcani si com. Lelesti

Est       – com. Stanesti

Vest     – com. Pestisani

 

Coordonate geografice:         latitudine           45º  07’ 580’’

longitudine        23 º 08’ 914’’

altitudine           321 m

 

Suprafata: 27.220,4 ha din care: 3.132 ha rezervatii naturale; 1.010 ha teren arabil; 250 ha curti constructii; 4.680 ha pasuni; 57 ha ape; 370 ha vii; 19.980 ha padure; 670 ha alte terenuri.

 

Intravilan: 912,28 ha

Extravilan: 26307,72 ha

 

Populaţie – demografie

 

Populaţie

1992

2002

Evoluţie

Rata

migării

Rata

natalităţii

Sub 20 de ani

Peste 60 de ani

Populaţie activă

Şomaj

Total

6084

5851

scădere

57,92 o/oo

8,40 o/oo

1278

1532

2574

75

 

            Prezentarea principalelor caracteristici demografice (informaţii privind comunităţile prezente, tendinţele demografice: îmbătrânire, exod rural, etc..)

 

Situaţia socio-culturală:

a)      Populaţia

Comuna Runcu are un număr total de locuitori de 5851, repartizaţi pe satele componente ale comunei astfel:

Valea Mare      –   984 locuitori

Bîlta                  – 1262 locuitori

Bîltişoara          –   554 locuitori

Runcu               – 1155 locuitori

Răchiţi –   372 locuitori

Dobriţa             – 1249 locuitori

Suseni               –   275 locuitori.

            Populaţia comunei Runcu este repartizată astfel:

sex: 3421 femei şi 2430 bărbaţi

etnii: 5614 români şi 273 romi

religii: 5644 ortodocşi, 24 baptişti, 146 adventişti, alte confesiuni religioase – 37;

 

 

b)      Piaţa forţei de muncă şi şomajul

Comuna Runcu nu a cunoscut in ultimii ani o dezvoltare economică extraordinară. Totusi, odată cu valorificarea crescândă a resurselor turistice şi a resurselor naturale, economia locală a crescut şi implicit piaţa locală de forţă de muncă. Apariţia pensiunilor turistice, dezvoltarea infrastructurii locale şi creşterea nivelului de trai, a atras dupa sine aparitia investitorilor. 

 

Infrastructura tehnico-edilitară

a)      Reţelele de alimentare cu apă şi canalizare

În prezent localitatea noastră beneficiază de mai multe reţele de alimentare cu apă, realizate recent cu tehnologie modernă, pentru satisfacerea la standarde ridicate a necesităţilor locuitorilor comunei Runcu. Astfel avem:

–          Reţeaua de alimentare cu apă Suseni-Dobriţa-Runcu-Răchiţi;

–          Reţeaua de alimentare cu apă Bîlta-Bîltişoara-Valea Mare;

–          Reţeaua de alimentare cu apă Runcu.

Debitele asigurate de aceste reţele de apă sunt la valori satisfăcătoare, chiar şi în perioadele secetoase.

Din punct de vedere al reţelei de canalizare, în prezent aceasta exista in satele Baltisoara si Balta, avandu- se in vedere pe viitor extinderea si in celelalte localitati. Astfel,  ne inscriem în rândul comunelor al căror grad de confort şi asigurare a utilităţilor este la nivel european.

b)      Gestionarea deşeurilor

Pentru managementul gestionării deşeurilor la nivel lolcal, comuna noastră, alături de comunele Peştişani şi Arcani, a obţinut o finanţare pe programul PHARE, pentru proiectul „Zona Runcu-Arcani-Peştişani zonă de tursim ecologic”. În cadrul acestui proiect au fost achiziţionate, numai pentru comuna noastră, 2500 de europubele şi o autogunoieră compactoare, pentru colectarea deşeurilor menajere. În cadrul Primăriei comunei Runcu este creată o structură specializată şi anume Serviciul de Utilităţi Publice, care se ocupa de gestionarea serviciului public de precolectare, colectare şi transport a deşeurilor municipale, dar şi de serviciul public de alimentare cu apă.

c)      Sistemul de alimentare cu energie

Alimentare cu energie electrică este asigurată pentru toţi locuitorii comunei Runcu, indiferent de locaţia acestora. Chiar recent s-au finalizat de către societatea de distribuţie, investiţii majore pentru remedierea şi refacerea sistemului de alimentare cu energie electrică.

Iluminatului public este la parametrii buni prin grija permanenta a autorităţilor locale pentru asigurarea luminii în locurile publice, pe timp de noapte, cu protejarea mediului înconjurător prin consumarea economică, fără risipă a energiei.

d)      Telefon, internet şi televiziunea prin cablu

Telefonul, internetul si televiziunea prin cablu sunt servicii care nu lipsesc de pe raza comunei noastre.

Reţeaua de telefonie fixa digitală precum si reţelele de telefonie mobilă cu acoperire peste tot pe raza comunei satisfac pe deplin necesitatea comunicării. Internetul atât prin reţeaua de telefonie fixa, internetul mobil cât şi cel prin fibra optică, este de asemenea accesibil în orice punct al comunei.

Reţeaua de televiziune prin cablu este dezvoltată un operator regional.

e)      Construcţia de locuinţe noi

Construcţia de locuinţe noi este in plina dezvoltare.

Atractivitatea peisajului,  potenţialul turistic, mediul natural ecologic, reprezintă atuuri pe care investitorii imobiliari le au în vedere şi le exploatează la maxim.

De asemenea, pentru sprijinirea construirii unei locuinţe noi şi în comuna noastră, la fel ca la nivel naţional, s-a implementat Programul naţional de sprijinire a construirii de locuinte proprietate personală, derulat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, prin care se acordă tinerilor şi persoanelor defavorizate subvenţii de 20% din valoarea locuinţei construite, dar nu mai mult de 10.000 euro.

 

Instituţii publice Societatea Civilă Partea Privată
Primăria / Consiliul Local Runcu Obştea „Muntele Runcu” Transgaz Mediaşi Reg. Craiova
Căminul Îngrijire şi Asistenţă Dobriţa Obştea „Plaiurile Bîltişoarei” Ocolul Silvic Runcu
Căminul Îngrijire şi Asistenţă Suseni Obştea Dobriţa S.C. Hidroelectrica S.A.
Spitalul de pneumo-ftiziologie „Tudor Vladimirescu” Dobriţa Obştea Suseni S.C. Macofil S.A.
Grup Şcolar Industrial „Constantin Şandru”   FederalCoop Tg.Jiu
Şcoala Primară Runcu   S.C. COREX S.R.L.
Şcoala Primară Dobriţa   S.C. Complex Hotelier Gorjul
Şcoala Primară Bîltişoara   C.E.C. Bank Runcu
Şcoala Primară Bîlta   S.C. Lafarge S.A
Şcoala Primară Valea Mare   S.C. BICAN S.R.L.
Şcoala Primară Răchiţi   S.C. ZEOCOM. S.R.L.
Şcoala Primară Suseni   S.C. AVIAC APROSERV S.R.L.
Grădiniţa Runcu   S.C. FOGLIA CONS S.R.L.
Grădiniţa Dobriţa   S.C. SUCCES NIC COM S.R.L.
Grădiniţa Bîltişoara   S.C. DYFOROM S.R.L.
Grădiniţa Bîlta   Direcţia de telecomunicaţii Gorj
Grădiniţa Valea Mare   S.C. IPECO S.A.
Grădiniţa Răchiţi   S.C. PISSAV S.R.L.
Grădiniţa Suseni   S.C. HITOIU TRANS S.R.L.
    S.C. ILDAM S.R.L.
    S.C. SATEGO S.R.L.
    S.C. GECOROM S.R.L.
    S.C. IDASON S.R.L.
    S.C. CONTAB FLOREA S.R.L.
    S.C. ELVIROXAN S.R.L.
    S.C. EXIMUS S.R.L.
    S.C. PROFIMADRE S.R.L.
    S.C. REBICONS S.R.L.