Hotararile Consiliului Local 2020

⇒Proces verbal sedinta extraordinara indata 22.12.2020, publicat 22.12.2020

Consiliul Local Runcu, HCL nr.46 din 22.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.

Proces verbal sedinta ordinara 16.12.2020, publicat 18.12.2020

Consiliul Local Runcu, HCL nr.44 din 16.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020.

Consiliul Local Runcu, HCL nr.45 din 16.12.2020 privind aprobarea taxelor si impozitelor pe anul 2021

Proces Verbal sedinta ordinara 26.11.2020, publicat 02.12.2020

Consiliul Local Runcu HCL 43 din 26.11.2020 privind aprobarea categoriilor de burse și cuantumul acestora

Proces verbal sedinta 19.11.2020, publicat 20.11.2020

Consiliul Local Runcu HCL 41 din 19.11.2020 privind aprobarea indicatorilor ehnico-economici pentru Modernizare DS 28

Consiliul Local Runcu HCL 42 din 19.11.2020 privind implementare proiect Modernizare DS 28.

⇒Proces verbal sedinta extraordinara de indata 11.11.2020, publicat 16.11.2020

Consiliul local Runcu Hotararea nr.38 din 11.11.2020 privind reorganizarea comisiei economice..

Consiliul Local Runcu Hotararea nr.39 din 11.11.2020 privind rectificarea bugetului local.

Consiliul Local Runcu Hotararea nr.40 din 11.11.2020 privind modificarea statului de functii

STAT DE FUNCTII 2020

Proces verbal sedinta extraordinara de indata 28.10.2020, publicat 30.10.2020

Consiliul local Runcu HCL 34 din 28.10.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local Runcu HCL 35 din 28.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate

Consiliul Local Runcu HCL 36 din 28.10.2020 privind alegerea viceprimarului

Consiliul local Runcu HCL 37 din 28.10.2020 privind rectificarea bugetului local

⇒Proces verbal sedinta 19.10.2020, publicat 22.10.2020

Consiliul Local Runcu HCL 33 din 19.10.2020 privind rectificarea bugetului local

Proces Verbal sedinta ordinara 25.09.2020, publicat 30.09.2020

Consiliul Local Runcu HCL nr.31 din 25.09.2020 privind rectificarea bugetului local.

Consiliul Local Runcu HCL nr.32 din 25.09.2020 privind desemnare reprezentant Consiliul de administratie Liceu Bilta

⇒ Proces Verbal sedinta ordinara 28.08.2020, publicat 01.09.2020

Consiliul Local Runcu HCL 30 din 28.08.2020, privind rectificarea bugetui local pe anul 2020.

Consiliul Local Runcu HCL 29 din 28.08.2020 privind aprobare protocol OFF Road.

Consiliul Local Runcu HCL 28 din 28.08.2020 privind aprobarea amenajamentului pastoral

Consiul Local Runcu HCL 27 din 28.08.2020, privind aprobarea ROF Consiliul Local.

Consiliul Local Runcu HCL 26 din 28.08.2020 privind aprobarea aderarii UAT Turcinesti la ADIA GORJ

⇒Proces Verbal sedinta extraordinara de indata 17 08 2020 publicat 19.08.2020

Consiliul Local Runcu HCL 25 din 17-08-2020 privind preluarea bunurilor mobile si imobile rezultate din proiectul Realizarea sistemului integrat de salvare montana a judetului Gorj.

Consiliul Local Runcu HCL 24 din 17-08-2020 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie in vederea obtinerii avansului pentru proiectului-Construire teren sport multifunctional Valea-Mare

Proces verbal sedinta ordinara 31.07.2020, publicat 05.08.2020

Consiliul Local Runcu, HCL 23 din 31.07.2020 privind aprobarea distrbuirii cu titlu gratuit a placutelor cu numere de imobil

Consiliul Local Runcu, HCL 22 din 31.07.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul Local Runcu, HCL 21 din 31.07.2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Runcu, judetul Gorj si a serviciilor publice de interes local

Proces verbal sedinta ordinara 26.06.2020, publicat 30.06.2020

Consiliul Local Runcu, HCL 20 din 26.06.2020 privind cumpararea unor terenuri in satul Runcu, comuna Runcu, judetul Gorj

Consiliul Local Runcu, HCL 19 din 26.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta

Proces verbal sedinta ordinara 29.05.2020, publicat 04.06.2020

Consiliul Local Runcu HCL 18 din 29.05.2020 privind demarare procedura achizitie terenuri sat Runcu

Consiliul local Runcu HCL 17 din 29.05.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

Proces verbal sedinta ordinara 30.04.2020, publicat 06.05.2020

Consiliul Local Runcu HCL 14 din 30.04.2020 privind suplimentarea numarului de asistenti personali

Consiliul-Local-Runcu-HCL-15-din-30.04.2020 privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar

Consiliul Local Runcu HCL 16 din 30.04.2020. privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 27.03.2020 publicat 01.04.2020

Consiliul Local Runcu HCL 11 din 27.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.

Consiliul Local Runcu HCL 12 din 27.03.2020 privind Programul de masuri pentru gospodarire si infrumusetare.

Consiliul Local Runcu HCL 13 din 27.03.2020 privind aprobarea Regulamentului cu privind procedura de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor.

 

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 20.02.2020 publicat 21.02.2020

Consiliul Local Runcu HCL 7  din 20.02.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de achizitii.

Consiliul Local Runcu HCL 8 din 20.02.2020 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local.

Consiliul Local Runcu HCL 9 din 20.02.2020 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 2020-2021.

Consiliul Local Runcu HCL 10 din 20.02.2020 privind aprobarea bugetului local comunal pentru anul 2020.

 

⇒ Proces verbal sedinta ordinara 31.01.2020 publicat 03.02.2020

Consiliul Local Runcu HCL1 din 31.01.2020 privind stabilirea tarifului de pentru prestarea serviciilor de salubrizare.

Consiliul Local Runcu HCL 2 din 31.01.2020 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local.

Consiliul Local Runcu HCL 3 din 31.01.2020 privind abrobarea Nomenclatorului stradal.

Consiliul Local Runcu HCL 4 din 31.01.2020 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local.

Consiliul Local Runcu HCL 5 din 31.01.2020 privind modificarea organigramei si statului de functii.

Consiliul Local Runcu HCL 6 din 31.01.2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru finctionarii publici si personalul contractual.